O firmie

Bonair po raz kolejny zaproszony do elitarnego klubu President’s Club for Microsoft Dynamics 2016

Bonair otrzymał wyróżnienie 2016 President’s Club for Microsoft Dynamics. Aby je uzyskać, firmy muszą wykazać się wysokimi przychodami ze sprzedaży produktów Microsoft Dynamics, wzrostem liczby klientów i użytkowników przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości dostarczanych usług.

President’s Club skupia zaledwie 5% partnerów Microsoft Dynamics z całego świata. Odznaczają się oni osiągnięciami oraz najwyższym poziomem satysfakcji i zaufania swoich klientów. Członkowie President’s Club for Microsoft Dynamics aktywnie promują produkty Dynamics na lokalnych rynkach.