O firmie

Gazeta Ubezpieczeniowa, 14.01.2014

O ubiegłorocznych trendach w zakresie wykorzystania rozwiązań IT w instytucjach finansowych oraz prognozach na 2014 rok opowiedział Jan Szymanowski, wiceprezes zarządu Bonair SA.

[…] Rok 2013 upłynął bankom, towarzystwom funduszy i ubezpieczycielom pod znakiem optymalizacji kosztów i uatrakcyjniania swojej oferty dla klientów. Instytucje te skupiały się przede wszystkim na usprawnieniu zarządzania obszarami technologii informacyjnej i zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także obsługi wzmożonych przepływów informacji w odpowiednim czasie. Decydując się na wdrożenie systemu, organizacje przywiązywały dużą wagę do kompetencji dostawców IT, terminowość wykonania projektu, a przede wszystkim zabezpieczenie poufnych danych poprzez kompleksową ochronę zasobów IT. […]

Cały artykuł zatytułowany „Sektor finansowy inwestuje w nowoczesne technologie” znajduje się w styczniowym numerze Gazety Ubezpieczeniowej.