Puls Biznesu, 12.02.2014

Na temat elastyczności współczesnych systemów wypowiedział się Rafał Pogonowski, Dyrektor Działu Business & Customer Intelligence w Bonair SA.

[…] Coraz częściej dostawcy oferują dostęp do narzędzi i zasobów w modelu dzierżawy. Rozwiązania ERP nie są już tak drogie i niedostępne dla mniejszych firm. Można z nich korzystać tak samo jak w przypadku innych usług, płacąc tylko za wykorzystywane zasoby.[…]

Więcej na ten temat można przeczytać w Pulsie Biznesu z 12 lutego 2014, w artykule zatytułowanym „System na miarę”.