O firmie

Nowoczesny Bank Spółdzielczy, www.alebank.pl, 01.05.2014

Artykuł dotyczący kompleksowej obsługi cyklu życia kredytów autorstwa Roberta Tymińskiego, Dyrektora ds. Projektowania Rozwiązań w Bonair SA.

[…] CasePro to platforma o szerokim zakresie możliwości. Umożliwia obsługę wielu produktów kredytowych dla różnych segmentów klientów z uwzględnieniem ich wymagań, dzięki możliwości parametryzacji poszczególnych kroków zgodnie z procedurami bankowymi obowiązującymi dla danego produktu. Zapewnia możliwość automatycznej wymiany danych z wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami danych, możliwość windykacji, monitorowania różnych działań związanych z obsługą klienta czy oceny ryzyka kredytowego. Z CasePro każda instytucja finansowa może być pewna, że obsługa klienta i jego spraw będzie przebiegać szybko, bezproblemowo i efektywnie. […]

Tę i inne wypowiedzi Roberta Tymińskiego, Dyrektora ds. Projektowania Rozwiązań w Bonair SA, można znaleźć w artykule dotyczącym kompleksowej obsługi cyklu życia kredytów dzięki rozwiązaniu firmy Bonair opublikowanym w majowym numerze magazynu Nowoczesny Bank Spółdzielczy oraz na stronie www.alebank.pl:
http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43434:prezentacja-kompleksowa-obsluga-cyklu-zycia-kredytow-dzieki-rozwiazaniu-firmy-bonair&catid=839:nbs-2014-05&Itemid=279