O firmie

Gazeta Ubezpieczeniowa, 12.08.2014

Na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego towarzystw ubezpieczeniowych, w tym ochrony poufnych informacji za pomocą aplikacji Titus oraz kwestii związanych z Rekomendacją D wypowiedział się Artur Paluchowski, dyrektor Działu Sprzedaży ds. Sektora Finansowego w Bonair SA.

[…] Wiele firm wydaje fortunę na zabezpieczenie się przed atakami z zewnątrz, co oczywiście jest niezbędne. Tymczasem szeroko zakrojone analizy zza oceanu wyraźnie podkreślają, że znakomita większość przypadków wycieku danych z firm ma swoje źródło w działaniach pracowników. W większości jest to zupełnie niezamierzone - np. przypadkowo wysłany mail na inny adres czy zostawiona niechcący na drukarce kartka. Działanie rozwiązania opiera się więc na założeniu, że problem wycieku informacji powstaje w momencie ich tworzenia czy też obróbki przez użytkownika. Rozwiązaniem jest tutaj klasyfikacja informacji według stopnia ich ważności, uwzględniająca na przykład podział danych na publiczne, poufne i tajne. […]Co więcej, aplikacja Titus jest dużym wsparciem dla wchodzącej w życie 31 grudnia 2014 r. Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego, która dotyczy zarządzania obszarami technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w instytucjach finansowych. Stanowi ona odpowiedź na pojawiające się awarie systemów elektronicznych, będące przyczyną przestojów w przeprowadzaniu transakcji, które spowodowane są przez hakerów lub w następstwie niedopilnowania kwestii bezpieczeństwa informatycznego przez instytucję. […] Aplikacja Titus stanowi wsparcie systemowe wdrożenia Rekomendacji D, będąc kluczowym elementem polityki bezpieczeństwa pozwalającym zabezpieczyć instytucję przed nieumyślnym ujawnieniem czy wyciekiem danych oraz podnoszącym świadomość użytkowników w zakresie bezpiecznej wymiany informacji.”

Cały artykuł zatytułowany Jak uchronić się przed wyciekiem poufnych informacji?” można przeczytać w najnowszym numerze Gazety Ubezpieczeniowej.