O firmie

Puls Biznesu PB+, 23.05.2014

Artykuł na temat kupna jednostek funduszy inwestycyjnych przez internet z wypowiedzią Jana Szymanowskiego, wiceprezesa spółki Bonair SA.

[…] Optymalizacja kosztów i uatrakcyjnienie oferty – tym głównie kierują się towarzystwa funduszy, domy maklerskie i banki, wdrażając systemy. Koncentrują się na usprawnieniu zarządzania środowiskiem IT i zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także na obsłudze wzmożonych przepływów informacji w odpowiednim czasie. […]

Cały artykuł pt. „Na portalu bez opłat” można przeczytać w Pulsie Biznesu PB+ z 23 maja 2014 roku.