O firmie

Reseller News, 02.09.2014

We wrześniowym numerze Reseller News można przeczytać artykuł zatytułowany „Duże deale” poświęcony dużym projektom wdrożeniowym, wśród których pojawił się przykład implementacji w firmie Liberty Direct, zrealizowany przez Bonair.

[…] Nie wystarczy mieć dobry sprzęt i niską cenę. Trzeba oprzeć się na dużej skali działalności klienta. Niezbędny jest pomysł jak ten sprzęt na siebie zarobi. Kwota, z jaką mierzy się zwrot z inwestycji, jest wysoka. Często ma sześć, a nawet siedem cyfr. […] Duże kwoty wynikają z wielkiej skali wdrożenia. Za­trudnienie to jedna z liczb, która wpływa na wysokość wynagrodzenia dla resellera. Druga taka liczba odnosi się do stopnia skomplikowania biznesu klienta. Sku­teczny system informatyczny musi przetworzyć wszystkie informacje, napływające nie tylko od setek handlowców, ale też z licznych kanałów komunikacji z klientami końcowymi. Taka sytuacja miała miejsce w firmie Liberty Direct, działającej w branży ubezpie­czeń majątkowych. Firma ubezpiecza ponad 400 tyś. pojazdów, a sieć dystrybucji obejmuje ponad 400 multiagencji, zamówienia bezpośrednie z internetu, infolinii, oraz kanał bancassurance. Wdrożenie środo­wiska analityczno-raportowego na platformie Micro­soft Business Intelligence oraz hurtowni danych opartej na Microsoft SQL Server pozwoliło na sprawne zarządzanie tą ilością informacji. Prace wy­konała firma Bonair.[…]