O firmie

Gazeta Finansowa, 28.11.2014

O rozwiązaniach do zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz wyceny aktywów funduszy można przeczytać w listopadowym numerze Gazety Finansowej. W artykule zatytułowanym „Nowoczesne technologie w zarządzaniu inwestycjami” wypowiedział się Robert Tymiński, Dyrektor ds. Projektowania Rozwiązań w Bonair SA, który przedstawił główne korzyści płynące z wykorzystania narzędzi dedykowanych instytucjom rynku kapitałowego.

[…] Dostępne obecnie na rynku systemy stworzone z myślą o instytucjach rynku kapitałowego cechują się kompleksowością, szybkością i elastycznością działania. Ich zakres funkcjonalny obejmuje m.in. zarządzanie portfelem inwestycyjnym, analizę i monitorowanie ryzyka, badanie limitów inwestycyjnych, prowadzenie księgowości, wyceny aktywów oraz sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych. Zastosowanie tych rozwiązań pozwala zautomatyzować wiele żmudnych i czasochłonnych czynności, dzięki czemu jeszcze bardziej można skupić się na prowadzeniu biznesu.[…]