O firmie

Nowy Przemysł, 01.12.2014

W najnowszym numerze Nowego Przemysłu ukazał się artkuł zatytułowany „Kto się boi chmury?”, który prezentuje wyzwania jakie stoją przed firmami w związku z wdrożeniem technologii cloud computing, jak również prezentuje korzyści płynące z wykorzystania chmury. W materiale wypowiedział się ekspert firmy Bonair.

[…] Jedną z barier całkowitego przejścia na rozwiązania chmurowe mogą być również niedawno poniesione inwestycje na własne licencje i serwery, które jeszcze nie zdążyły się zamortyzować. Często wymieniane są także wątpliwości dotyczące wydajności, a użytkownicy rozwiązań IT obawiają się, że nie będą mieli wpływu na stabilność systemu. - Wynika to z faktu, że nie zdają sobie oni sprawy z elastyczności i skalowalności rozwiązań w chmurze, dzięki którym można powiększyć ich wydajność w miarę potrzeb przedsiębiorstwa, np. zwiększając moc obliczeniową - przekonuje Tomasz Kozłowski, certyfikowany specjalista i trener Microsoft, zajmujący się projektami wdrożeniowymi Microsoft Dynamics CRM w firmie Bonair. - Możliwość regulowania wydajności jest dużą zaletą rozwiązań chmurowych, więc wszelkie obawy z tym związane wynikają po prostu z braku świadomości użytkowników. […]