O firmie

Gazeta Ubezpieczeniowa, 20.01.2015

W najnowszym numerze Gazety Ubezpieczeniowej ukazał się artykuł na temat ryzyka finansowego autorstwa Roberta Tymińskiego, dyrektora do spraw projektowania w firmie Bonair SA. W materiale zatytułowanym „Ryzyko inwestycyjne pod kontrolą” można przeczytać m.in. o polityce zarządzania ryzykiem i technologiach służących do jego monitorowania.

 […] Monitorowanie bieżącego poziomu ryzyka jest więc niezbędne, nie tylko z uwagi na obowiązki wynikające z uregulowań prawnych, lecz także ze względu na potrzebę biznesową, aby powierzone środki były inwestowane w sposób zgodny z przyjętymi założeniami i poziomami ryzyka. W tym celu w każdej instytucji finansowej wdrażana jest polityka zarządzania ryzykiem, a do jej podstawowych zadań należy monitorowanie, które - bez względu na typ występującego ryzyka - jest procesem ciągłym. […] Systemy informatyczne przy wykorzystaniu sparametryzowanych modeli pozwalają na zautomatyzowane wyznaczenie szeregu wskaźników, niezbędnych do oszacowania poziomu ryzyka w różnych obszarach działalności funduszy. […]