O firmie

Gazeta Bankowa, 01.04.2015

W kwietniowym numerze Gazety Bankowej ukazał się artykuł na temat wyłudzeń kredytowych i walki z nimi za pomocą narzędzi informatycznych. Autorem materiału zatytułowanego „W walce z oszustwami kredytowymi” jest Robert Tymiński, Dyrektor ds. Projektowania Rozwiązań w firmie Bonair SA.

[…] Wyłudzenia kredytowe to dziś jedna z poważnych bolączek instytucjifinansowych. Jak wynika z badania „Wyłudzenia kredytów w segmenciedetalicznym, 2014", przeprowadzonego przez EY oraz KonferencjęPrzedsiębiorstw Finansowych, w l połowie 2014 r. oszuści mogliwyłudzić od instytucji finansowych nawet miliard złotych. Niepokojącyjest fakt, że aż 3 proc. wszystkich udzielonych kredytów i pożyczekgotówkowych stanowią wyłudzenia. […]Aby skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom, ważne jest kompleksowe podejście do problemu oszustw kredytowych, a zatem opracowanie i wdrożenie procesu przeciwdziałania wyłudzeniom. Proces, potocznie nazywany antyfraud, obejmuje wykrywanie sytuacji podejrzanych za pomocą zestawu reguł i algorytmów, weryfikację zidentyfikowanych przypadków przez pracowników komórek bezpieczeństwa, a następnie analizę zbiorczą zaistniałych sytuacji i uaktualnianie strategii działania w celu zapobiegania wyłudzeniom. Przebieg procesu jest najczęściej wspierany odpowiednim systemem informatycznym. W instytucjach finansowych wydzielane są struktury organizacyjne, których zadaniem jest skutecznezarządzane procesem i budowa kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania wyłudzeniom. Jednym z rozwiązań wspierających wykrywanie nadużyć kredytowych jest Fraud Detector firmy Bonair  SA - system automatyzujący detekcję wyłudzeń, który wspiera obsługęweryfikacji sytuacji podejrzanych oraz umożliwia parametryzację reguł i algorytmów funkcjonowania przez upoważnionych pracowników orga­nizacji. […]