O firmie

www.inwestycje.pl, 14.04.2015

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa wciąż chętnie sięgają po systemy ERP? Z czego wynika popularność tych rozwiązań? O kierunkach rozwoju aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem oraz nowych trendach technologicznych mówi Piotr Towarek, Dyrektor Działu Rozwiązań Biznesowych, Bonair SA.

[…] Rynek systemów ERP podlega ciągłym zmianom. Wymuszają je nowe oczekiwania klientów i pojawiające się trendy rynkowe, a także zmienne regulacje prawne. Mobilność, big data, business intelligence, internet rzeczy czy chmura to trendy technologiczne, które w ostatnim czasie wywarły ogromny wpływ na usprawnienia w systemach ERP. Z pewnością w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne zjawiska, które znowu wymuszą wprowadzenie nowych funkcjonalności. Jest to naturalny proces związany z postępem technologicznym, jaki odbywa się na naszych oczach. […]

Więcej na ten temat można przeczytać m.in. na portalach:

www.erp-view.pl, 14.04.2015

http://www.erp-view.pl/erp/systemy_erp_rosna_w_sile.html

www.industrial-monitor.pl, 22.04.2015

http://www.industrial-monitor.pl/informacje/rozwizania-it-wsparcie-produkcji-i-ur/3227-systemy-erp-rosn-w-si