O firmie

www.itpolska-news.pl, 27.04.2015

W Polsce obowiązuje już rozporządzenie FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – amerykańska ustawa o ujawnianiu na cele podatkowe informacji finansowych o rachunkach zagranicznych. Robert Tymiński, Dyrektor ds. Projektowania Rozwiązań, Bonair SA, opowiada o zgodności rozwiązań Bonair - Agenta Transferowego wraz z aplikacją internetową POK.NET - z rozporządzeniem FATCA.

[…] Agent Transferowy, czyli rozwiązanie Bonair wspierające dystrybucję funduszy inwestycyjnych oraz funkcje księgowe i rozliczeniowe agenta transferowego, wraz z aplikacją internetową POK.NET, zostały zaprojektowane nie tylko zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych czy wymaganiami ustawy o podatku dochodowym, lecz także z postanowieniami FATCA. Nasze systemy są w pełni przygotowane na obsługę danych FATCA. […]

[…] W naszym systemie możliwe jest analizowanie danych uczestników, pełnomocników i beneficjentów rzeczywistych pod kątem FATCA, mające na celu sprawdzenie, czy dana osoba jest podatnikiem amerykańskim, może być lub trudno to stwierdzić, ponieważ nie chciała przedstawić dokumentów wymaganych przez FATCA. Oprócz tego można przeglądać dane oraz ręcznie zmienić status osobie, np. na podstawie dodatkowych danych pochodzących spoza systemu. Aktualnie statusy FATCA są przesyłane dla uczestników funduszy zagranicznych do agenta transferowego w Luksemburgu, który odpowiada za raportowanie. Oczywiście w przyszłości możliwe będzie również raportowanie FATCA w naszym systemie, kiedy obsługa FACTA zacznie obowiązywać dla polskich funduszy. […]

 

Więcej na ten temat napisali m.in.:

www.decyzje-it.pl, 28.04.2015

http://decyzje-it.pl/aktualnosci/rozwiazania-bonair-zgodne-z-rozporzadzeniem-fatca.html

www.magazynit.pl, 28.04.2015

http://www.magazynit.pl/rynek-it/rozwiazania-bonair-zgodne-z-rozporzadzeniem-fatca.html

www.alebank.pl, 29.04.2015

http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51749:rozwiazania-bonair-zgodne-z-rozporzadzeniem-fatca&catid=358:finanse-i-gospodarka&Itemid=222