O firmie

www.inwestycje.pl, 18.05.2015

Rozwiązania Business Intelligence należą dziś do najszybciej rozwijających się technologii. Analityka biznesowa zyska na znaczeniu w ciągu kilku najbliższych lat, otwierając przed biznesem ogromne możliwości zarządzania danymi i czerpania z nich cennej wiedzy. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw związane z wykorzystaniem baz danych firma Bonair SA rozpoczęła współpracę z Pyramid Analytics – jednym z wiodących producentów narzędzi Business Intelligence, zostając certyfikowanym partnerem w zakresie zaawansowanych analiz danych z wielowymiarowych baz danych. Dzięki temu Bonair oferuje polskim przedsiębiorstwom kompletną platformę Business Intelligence do analiz, prezentacji i raportowania informacji – Pyramid Analytics BI Office.

Dariusz Dulęba, Kierownik Zespołu Business Intelligence w Bonair SA opowiada o rozwiązaniach typu Business Intelligence.

[…] dostępne obecnie na rynku rozwiązania klasy Business Intelligence mają odpowiadać na oczekiwania związane nie tylko z ilością przetwarzanych danych, lecz także z ich jakością, aktualnością, bezpieczeństwem oraz dostępnością w odpowiednim czasie. […] Inwestycja w tego typu narzędzia ma na celu obniżenie kosztów zarządzania tymi danymi poprzez umożliwienie samodzielnego tworzenia raportów i analiz oraz wizualizowania danych. […] Aplikacje powinny być obecnie dostosowane dla użytkowników biznesowych, tak aby mogli z nich korzystać bez użycia reguł bazodanowych, z dowolnego miejsca, z dynamicznymi raportami oraz ich automatyczną dystrybucją. Ważnym aspektem systemów Business Intelligence jest również podążanie za współczesnym trendami technologicznymi, takimi jak choćby pożądana dziś mobilność, Data Governance, self-service BI, chmura, Big Data czy rozwiązania In-Memory. […]

Więcej na ten temat można przeczytać m.in. na portalach:

www.inwestycje.pl, 18.05.2015

http://inwestycje.pl/it_ebiznes/Business-Intelligence-na-fali-wznoszacej-;258149;0.html  

www.erp-portal.pl, 19.05.2015

http://erp-portal.pl/erp/erp2/1268-business-intelligence-na-fali-wznoszcej.html

www.magazynit.pl, 19.05.2015

http://www.magazynit.pl/business-intelligence/business-intelligence-na-fali-wznoszacej.html