www.money.pl, 10.08.2015

24 lipca br. firmy Microsoft i Pyramid Analytics zawarły strategiczne porozumienie, na mocy którego rozwiązania Microsoft zintegrowane z rozwiązaniami firmy Pyramid Analytics będą miały nowe funkcjonalności. Głównym celem współpracy jest dostarczanie rozwiązań analitycznych, które wzajemnie się uzupełniają, tworząc nowoczesną platformę Business Intelligence.

Na mocy umowy zawartej z Pyramid Analytics firma Bonair, jako główny partner Pyramid Analytics w Polsce i jednocześnie partner Microsoft, zaoferuje polskim odbiorcom kompleksowe rozwiązanie klasy BI – BI Office – wspierające wielowymiarowe analizy danych i wyposażone w szeroką funkcjonalność z zakresu raportowania oraz wizualizacji informacji. BI Office jest naturalnym rozszerzeniem Microsoft SQL Server i preferowanym przez Microsoft rozwiązaniem Business Intelligence dla rynku enterprise w wersji on-premise.


Dowiedz się więcej na: