CRN, 02.09.2015

W dwutygodniku CRN ukazała się informacja na temat wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Firma Bonair, wybrana w drodze przetargu na dostawcę rozwiązania, wdroży je w obszarze finansów, księgowości i kontrolingu.

Dowiedz się więcej >>