O firmie

Puls Biznesu b2b, 30.09.2015 (1)

30 września br. ukazał się raport Pulsu Biznesu poświęcony technologiom informatycznym, w którym znalazły się dwie wypowiedzi naszych ekspertów.

W artykule „Analizy w obsłudze klienta” na temat możliwości systemów Business Intelligence wypowiedział się Dariusz Dulęba, kierownik zespołu business intelligence.

[…] Zgromadzone w różnych miejscach dane, często chaotyczne i nieustrukturyzowane, trzeba połączyć i uporządkować, by wydestylować z nich wiedzę o rynku i zachowaniach klientów. Stworzy to szefom warunki do podejmowania właściwych decyzji biznesowych […]