O firmie

Puls Biznesu b2b, 30.09.2015 (2)

30 września br. ukazał się raport Pulsu Biznesu poświęcony technologiom informatycznym, w którym znalazły się dwie wypowiedzi naszych ekspertów.

W materiale „Od przybytku głowa nie boli” poświęconym skali wdrożeń w przedsiębiorstwach i rozwiązaniom, które są lub powinny być wybierane przez firmy wypowiedział się Piotr Towarek, dyrektor działu rozwiązań biznesowych.

[…] Elastyczność, modułowa budowa systemu, szycie na miarę – to już nie są puste hasła. Jeśli inwestować w oprogramowanie, to tylko w takie, które będzie się rozwijało wraz z firmą i całym rynkiem. Produktem spełniającym ten warunek jest Microsoft Dynamics AX, w którym z każdą nową wersją pojawiają się nowe zaawansowane funkcjonalności, szczególnie z dziedziny logistyki, zakupów i WMS (zarządzanie magazynem, gospodarką materiałową i remontową). […]