aobiznes.pl, 01.11.2015

Na portalu aobiznes znajdziecie ciekawy artykuł na temat 7 głównych powodów do wdrożenia systemu klasy ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, w którym wypowiada się Daniel Olejniczak, wiceprezes Bonair SA. 

[…]Przedsiębiorstwa zwracają uwagę na to, aby wdrażane systemy ERP odzwierciedlały strukturę organizacyjną firmy. Muszą pasować do stanowisk czy ról jakie poszczególni pracownicy odgrywają w organizacji. Dzięki temu personel może łatwo odnajdywać narzędzia i informacje, których naprawdę potrzebuje, co wpływa na szybsze podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i wybór najlepszego wariantu postępowania.

[…] Wdrożenie systemu ERP umożliwia monitorowanie kluczowych procesów biznesowych i ich ocenę względem założeń w każdym momencie, a w efekcie może stanowić o optymalizacji kosztów, zwiększeniu efektywności oraz poprawie jakości produktów i usług, co przekłada się na budowanie i utrzymywanie przewagi rynkowej w stosunku do konkurencji. […] Podstawową przesłanką do wdrożenia zintegrowanego systemu ERP jest brak wystarczająco szczegółowych informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych oraz potrzeba usprawnienia procesów biznesowych. W sytuacji, gdy zebranie rozproszonych w wielu systemach danych jest już zbyt czasochłonne, żeby efektywnie podejmować decyzje, marże ulegają dalszej erozji, a oczywiste obszary, gdzie można szukać oszczędności, zostały już wykorzystane, wówczas oszczędności możemy szukać w usprawnianiu procesów oraz w lepszej analizie posiadanych informacji. Systemy ERP są w stanie uprościć przepływy pracy, dostarczyć dodatkowych informacji o ilości potrzebnych produktów, zapotrzebowaniu, rozkładzie kosztów transportu i wiele innych. […]


Cały artykuł zatytułowany „7 powodów do wdrożenia systemu ERP” znajdziecie tutaj http://aobiznes.pl/aktualnosc/144-7-powodow-do-wdrozenia-systemu-erp.