Oferta

Obsługa kadr i płac

Autorski moduł firmy Bonair -  AX Honoraria 2012 – stworzony jako uzupełnienie systemu Microsoft Dynamics AX umożliwia sprawne rozliczanie płac i zarządzanie kadrą pracowniczą.


 AX Honoraria 2012 obsługuje całość procesów kadrowo-księgowych  w systemie Microsoft Dynamics AX. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami systemu Microsoft Dynamics AX dane są wprowadzane jednorazowo - nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych interfejsów.

Rozwiązanie pozwala na sprawną rejestrację danych kadrowych, czasu pracy oraz wynagrodzeń, potrąceń i kosztów. Moduł jest zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce i obsługuje obligatoryjną sprawozdawczość w obszarze KP.

Korzyści z zastosowania rozwiązania:

 • Jednokrotne wprowadzanie danych widocznych w różnych obszarach systemu
 • Elastyczność rozwiązania umożliwiająca dostosowanie się do wymagań klienta
 • Parametryzacja systemu pozwalająca na sprawne dostosowanie do zmieniających się przepisów

Funkcjonalności modułu AX Honoraria 2012:

 • Kartoteka osobowa w podziale na aktualnie zatrudnionych i byłych pracowników lub zleceniobiorców
 • Ewidencja nieobecności i czasu pracy – grafiki czasu pracy, rejestracja nieobecności i czasu pracy
 • Obsługa udzielania pożyczek dla pracowników i śledzenie stanu spłaty pożyczek
 • Obsługa potrąceń alimentacyjnych i komorniczych w pełnym zakresie określonym przepisami
 • Wyliczanie wynagrodzeń, z możliwością uwzględnienia specyficznych potrzeb firmy
 • Księgowanie wypłat zintegrowane z Modułem Księga Główna oraz generacja przelewów pracowniczych, do US, ZUS i innych dostawców (np. komorników)
 • Raporty – zestaw zdefiniowanych raportów kadrowych i płacowych, w tym zestaw raportów do statystyk GUS
 • Obsługa współpracy z programem Płatnik
 • Generacja PIT-ów